اولین دوره کسب درآمد از فریلنسری درایران

توجه:

در این صفحه، تبلیغ اغوا گر نداریم! ما مسیر و هدف را به صورت شفاف و کامل مشخص کردیم تا بتوانیم به درستی و هوشمندانه انتخاب کنیم.
توجه: این دوره پیش نیاز دوره راه اندازی کسب و کار است.
به جرات می توانم بگم این دوره در ایران و حتی جهان هم منحصر به فرد هست. طبق تحقیق و بازاریابی صورت گرفته تا تاریخ 20 آبان ماه 1401 چنین دوره ای عملیاتی نشده است.
اگر باور کردن این ادعا سخت هست تا انتهای این صفحه رو رو با دقت مطالعه کن و با دلیل به من بگو از این دوره کامل تر و بهتر داریم!
این ادعا را دارم، چرا که خودم با گوشت و استخوان چالش ها و مشکلات رو طی کردم تا به جایگاه رسیدم.
هر آنچه که یک شخص احتیاج دارد برای فریلنسر شدن در این دوره به صورت کاملا عملی پیاده سازی شده و در هر زمان که نیاز به بروزرسانی باشد ما این دوره را بروز رسانی میکنیم.
من از همین ابتدا برای تک تک ثانیه هایی که داری وقت میگذاری ازت تشکر میکنم و به همین دلیل هرآنچه که نیاز داری برای یک فریلنسر شدن رو برای شما به صورت کامل توضیح داده ام تا بتوانی آگاهانه و منطقی تصمیم بگیری.
بسیار مهم: این دوره فقط برای افرادی مناسب است که میخواهند از طریق فریلنسری یا دور کاری کسب و کار خود را راه اندازی کنند یا شغل خود را توسعه دهند، اگر هدف شما غیر از این است این دوره مناسب شما نیست!

فصل اول - بخش اول

مدیریت زمان

مدیریت پروژه

اهمال کاری(درمان تنبلی)

 • بزرگترین و مهم ترین موضوع برای فریلنسرها مدیریت زمان برای تعادل بین کار و زندگی شخصی است.
 • مدیریت کردن چند پروژه به طور همزمان و تحویل آن به موقع که جای خود دارد 🙂
 • کارها را به دقیقه 90 واگذار کردن یا پاک کردن صورت مساله برای انجام ندادن آنکار هم که چه فرصت هایی را از ما فریلنسرها گرفته است.

 

مشکلاتی که در این بخش برطرف می کنیم

 • نمی توانم سر وقت به جلسه کاری برسم.

 • نمی توانم پروژه را در تاریخ تعیین شده تحویل دهم.

 • نمی توانم تعادل بین کار و زندگی ایجاد کنم

 • برای آموزش های جدید وقت ندارم

مهم ترین ها

 • از فریلنسری نمی توان کسب درآمد کرد!

 • فریلنسری امنیت شغلی ندارد.

 • فریلنسری شغل با کلاسی نیست!

 • برای فریلنسری نیاز به دفتر کار و تجهیرات حرفه ای دارم

(( تجربه)) یک معلم سخت‌گیر است: اول امتحان می‌کند، بعد درس می‌دهد.

اسکار وایلد

فصل اول - بخش دوم

اعتماد به نفس و عزت نفس

ظرفیت ذهنی

مراقبت از جسم و روح

 • بزرگترین و مهم ترین موضوع برای فریلنسرها مدیریت زمان برای تعادل بین کار و زندگی شخصی است.
 • مدیریت کردن چند پروژه به طور همزمان و تحویل آن به موقع که جای خود دارد 🙂
 • کارها را به دقیقه 90 واگذار کردن یا پاک کردن صورت مساله برای انجام ندادن آنکار هم که چه فرصت هایی را از ما فریلنسرها گرفته است.

 

ترس های فریلنسر

 • از قیمت دادن به مشتری ترس دارم.

 • از افزایش قیمت دادن در حین کار ترس دارم.

 • از قرار تلفنی، حضوری با کارفرما ترس و استرس دارم

 • نمی توانم به راحتی به مشتری ((نه)) بگم

باور های غلط فریلنسر

 • استرس دارم

 • ذهن آشفته ای دارم

 • انگیزه و پشتکار لازم را ندارم

 • برنامه ریزی درستی برای کار و زندگی ندارم

(( تجربه)) یک معلم سخت‌گیر است: اول امتحان می‌کند، بعد درس می‌دهد.

اسکار وایلد

فصل اول - بخش سوم

مدیریت مالی

پس انداز

امنیت مالی

 • بزرگترین و مهم ترین موضوع برای فریلنسرها مدیریت زمان برای تعادل بین کار و زندگی شخصی است.
 • مدیریت کردن چند پروژه به طور همزمان و تحویل آن به موقع که جای خود دارد 🙂
 • کارها را به دقیقه 90 واگذار کردن یا پاک کردن صورت مساله برای انجام ندادن آنکار هم که چه فرصت هایی را از ما فریلنسرها گرفته است.

 

ترس های فریلنسر

 • از قیمت دادن به مشتری ترس دارم.

 • از افزایش قیمت دادن در حین کار ترس دارم.

 • از قرار تلفنی، حضوری با کارفرما ترس و استرس دارم

 • نمی توانم به راحتی به مشتری ((نه)) بگم

باور های غلط فریلنسر

 • استرس دارم

 • ذهن آشفته ای دارم

 • انگیزه و پشتکار لازم را ندارم

 • برنامه ریزی درستی برای کار و زندگی ندارم

(( تجربه)) یک معلم سخت‌گیر است: اول امتحان می‌کند، بعد درس می‌دهد.

اسکار وایلد

فصل اول - بخش چهارم

چالش های فریلنسری

حفظ خلاقیت

ایده پردازی

 • بزرگترین و مهم ترین موضوع برای فریلنسرها مدیریت زمان برای تعادل بین کار و زندگی شخصی است.
 • مدیریت کردن چند پروژه به طور همزمان و تحویل آن به موقع که جای خود دارد 🙂
 • کارها را به دقیقه 90 واگذار کردن یا پاک کردن صورت مساله برای انجام ندادن آنکار هم که چه فرصت هایی را از ما فریلنسرها گرفته است.

 

ترس های فریلنسر

 • از قیمت دادن به مشتری ترس دارم.

 • از افزایش قیمت دادن در حین کار ترس دارم.

 • از قرار تلفنی، حضوری با کارفرما ترس و استرس دارم

 • نمی توانم به راحتی به مشتری ((نه)) بگم

باور های غلط فریلنسر

 • استرس دارم

 • ذهن آشفته ای دارم

 • انگیزه و پشتکار لازم را ندارم

 • برنامه ریزی درستی برای کار و زندگی ندارم

(( تجربه)) یک معلم سخت‌گیر است: اول امتحان می‌کند، بعد درس می‌دهد.

اسکار وایلد

فصل دوم - بخش اول

شناخت بازار

ارائه محصول و خدمات

قیمت گذاری

 • بزرگترین و مهم ترین موضوع برای فریلنسرها مدیریت زمان برای تعادل بین کار و زندگی شخصی است.
 • مدیریت کردن چند پروژه به طور همزمان و تحویل آن به موقع که جای خود دارد 🙂
 • کارها را به دقیقه 90 واگذار کردن یا پاک کردن صورت مساله برای انجام ندادن آنکار هم که چه فرصت هایی را از ما فریلنسرها گرفته است.

 

ترس های فریلنسر

 • از قیمت دادن به مشتری ترس دارم.

 • از افزایش قیمت دادن در حین کار ترس دارم.

 • از قرار تلفنی، حضوری با کارفرما ترس و استرس دارم

 • نمی توانم به راحتی به مشتری ((نه)) بگم

باور های غلط فریلنسر

 • استرس دارم

 • ذهن آشفته ای دارم

 • انگیزه و پشتکار لازم را ندارم

 • برنامه ریزی درستی برای کار و زندگی ندارم

(( تجربه)) یک معلم سخت‌گیر است: اول امتحان می‌کند، بعد درس می‌دهد.

اسکار وایلد

فصل دوم - بخش دوم

بازاریابی تلفنی

بازاریابی حضوری

بازاریابی اینترنتی

 • بزرگترین و مهم ترین موضوع برای فریلنسرها مدیریت زمان برای تعادل بین کار و زندگی شخصی است.
 • مدیریت کردن چند پروژه به طور همزمان و تحویل آن به موقع که جای خود دارد 🙂
 • کارها را به دقیقه 90 واگذار کردن یا پاک کردن صورت مساله برای انجام ندادن آنکار هم که چه فرصت هایی را از ما فریلنسرها گرفته است.

 

ترس های فریلنسر

 • از قیمت دادن به مشتری ترس دارم.

 • از افزایش قیمت دادن در حین کار ترس دارم.

 • از قرار تلفنی، حضوری با کارفرما ترس و استرس دارم

 • نمی توانم به راحتی به مشتری ((نه)) بگم

باور های غلط فریلنسر

 • استرس دارم

 • ذهن آشفته ای دارم

 • انگیزه و پشتکار لازم را ندارم

 • برنامه ریزی درستی برای کار و زندگی ندارم

(( تجربه)) یک معلم سخت‌گیر است: اول امتحان می‌کند، بعد درس می‌دهد.

اسکار وایلد

فصل دوم - بخش سوم

مذاکره و متقاعد سازی

سفارش گیری نهایی سازی

تدوین قرار داد

 • بزرگترین و مهم ترین موضوع برای فریلنسرها مدیریت زمان برای تعادل بین کار و زندگی شخصی است.
 • مدیریت کردن چند پروژه به طور همزمان و تحویل آن به موقع که جای خود دارد 🙂
 • کارها را به دقیقه 90 واگذار کردن یا پاک کردن صورت مساله برای انجام ندادن آنکار هم که چه فرصت هایی را از ما فریلنسرها گرفته است.

 

ترس های فریلنسر

 • از قیمت دادن به مشتری ترس دارم.

 • از افزایش قیمت دادن در حین کار ترس دارم.

 • از قرار تلفنی، حضوری با کارفرما ترس و استرس دارم

 • نمی توانم به راحتی به مشتری ((نه)) بگم

باور های غلط فریلنسر

 • استرس دارم

 • ذهن آشفته ای دارم

 • انگیزه و پشتکار لازم را ندارم

 • برنامه ریزی درستی برای کار و زندگی ندارم

(( تجربه)) یک معلم سخت‌گیر است: اول امتحان می‌کند، بعد درس می‌دهد.

اسکار وایلد

فصل سوم- بخش اول

پرسونال برندینگ

تبلیغات

دوره VIP

 • بزرگترین و مهم ترین موضوع برای فریلنسرها مدیریت زمان برای تعادل بین کار و زندگی شخصی است.
 • مدیریت کردن چند پروژه به طور همزمان و تحویل آن به موقع که جای خود دارد 🙂
 • کارها را به دقیقه 90 واگذار کردن یا پاک کردن صورت مساله برای انجام ندادن آنکار هم که چه فرصت هایی را از ما فریلنسرها گرفته است.

 

ترس های فریلنسر

 • از قیمت دادن به مشتری ترس دارم.

 • از افزایش قیمت دادن در حین کار ترس دارم.

 • از قرار تلفنی، حضوری با کارفرما ترس و استرس دارم

 • نمی توانم به راحتی به مشتری ((نه)) بگم

باور های غلط فریلنسر

 • استرس دارم

 • ذهن آشفته ای دارم

 • انگیزه و پشتکار لازم را ندارم

 • برنامه ریزی درستی برای کار و زندگی ندارم

بخش اول

مهارت هایی که نیاز است یاد بگیریم

اگر شما هم …

باید این موارد رویاد بگیرید:

قرار هست چه اتفاقی بیفته؟

جلسه VIP

VIP

در این جلسه بزرگترین اشتباهات و را به صورت تخصصی مورد بررسی قرار می دهیم.

در جلسه VIP به صورت تخصصی روی موضوع تمرکز می کنیم. این توضیحات تجربیات واقعی در بازار کار هست که در هیچ کجا آموزش داده نمی شود.

از کجا سفارش بگیرم؟

یاد میگیریم چطوری و از کجا سفارش بگیریم.

جلسه VIP

کارفرما پولم رو نمیده!

یاد میگیریم چطوری و از کجا سفارش بگیریم.

جلسه VIP

فروش تلفنی

در این جلسه بزرگترین اشتباهات و را به صورت تخصصی مورد بررسی قرار می دهیم.

در جلسه VIP به صورت تخصصی روی موضوع تمرکز می کنیم. این توضیحات تجربیات واقعی در بازار کار هست که در هیچ کجا آموزش داده نمی شود.

فروش حضوری

کار فریلنسر حساب و کتاب نداره! در یک روز چند پروژه با هم به دستمون میرسه و گاهی تا چند ماه هیچ چیزی ارسال نمیشه.

شکار مشتری

یاد میگیریم چطوری و از کجا سفارش بگیریم.

جلسه VIP

وفادارسازی مشتری

یاد میگیریم چطوری و از کجا سفارش بگیریم.

این دوره مناسب چه کسانی هست؟

طراحان سایت
عکاس ها
برنامه نویس ها
مترجم ها
گرافیست ها
عکاس ها
SEO کارها
همه فریلنسرها

پشتیبانی دوره

هر چقدر که آموزش خوب باشه، خوب یاد بگیریم، اما عملگرا نباشیم و اهمال کاری کنیم نتیجه ای نخواهیم گرفت. به همین دلیل برای هر شخصی که در دوره شرکت می کند یک مشاور هم در نظر گرفتیم تا در مسیر کنار هم باشیم. یه خوبی دیگه هم داره این هست که می تونیم یه گروه پشتیبانی در واتس اپ هم داشته باشیم.

ایجاد گروه تلگرام و واتس اپ
مشاوره اختصاصی شغلی
تمرین و گزارش روزانه
گزارش روزانه
گارانتی دوره

اینجانب جواد محمدی متعهد می شوم که اگر این دوره برای شخص شما اثر بخش نبود تمام وجه را با احترام به شما بازگشت می دهم.

فرصت شبکه سازی

هر چقدر که آموزش خوب باشه، خوب یاد بگیریم، اما عملگرا نباشیم و اهمال کاری کنیم نتیجه ای نخواهیم گرفت. به همین دلیل برای هر شخصی که در دوره شرکت می کند یک مشاور هم در نظر گرفتیم تا در مسیر کنار هم باشیم. یه خوبی دیگه هم داره این هست که می تونیم یه گروه پشتیبانی در واتس اپ هم داشته باشیم.

هدف گیری دقیق

بزن تو هدف!

زمان برگذاری چه روزی هست؟

توضیحات:


این دوره به دو صورت آنلاین و حضوری برگذار می شود.
در هر دوره شما پشتیبان و کوچ دارید.
هر آنچه که یک شخص احتیاج دارد برای فریلنسر شدن در این دوره به صورت کاملا عملی پیاده سازی شده و در هر زمان که نیاز به بروزرسانی باشد ما این دوره را بروز رسانی میکنیم.