مشاوره کسب و کار

مشاوره کسب و کار

دوست عزیزم سلام!

برای اینکه بتونیم نتیجه مطلوبی داشته باشیم قبل از شروع جلسه این موضوعات رو برای من آماده کن

اطلاعات کلی کسب و کار

اطلاعات دقیق در مورد مخاطبین هدف

اطلاعات دقیق در مورد رقبا

"*" indicates required fields