مشاوره

اصول مشاوره

برای شروع هر کار یا حتی تصمیمات فردی و شخصی خود حتما نیاز به مشاوره از فردی که دارای تجربیات متعدد با نتایجی حاکی از رضایت مراجعین باشد برای شما بهترین دلیل است تا بدانید از کجا شروع کنید، و همچنین با بیان تعدادی از اصول مشاوره که از ما دریافت می کنید بتوانید بهترین راهکار و مسیر را برای خود و آینده خود ترسیم کنید.

مشاور جواد محمدی
مشاور جواد محمدی

مبحث مشاوره هم اصولی دارد که می توانید برای شروع به چند نکته توجه کنید:

هر چه زودتر برای نزدیک ترین زمان اقدام کنید و زمانبندی را مشخص کنید

شفاف باشید، در مورد آنچه می خواهید در موردش مشاوره داشته باشید، موضوع مشاوره در چه زمینه ایی می باشد، چه بخش هایی را می توانید حذف کنید و چه بخش های الزام به حفظ و مشاوره دارند؟

با ذهن باز به مشاوره نگاه کنید،ممکن است دیدگاه هایی خلاف دیدگاه خودتان بشنوید، پس خود را برای هر موضوعی آماده کنید تا از مشاوره به نتیجه برسید.

فرآیند مشاوره را یک روند دو طرفه به عنوان تبادل اطلاعات متقابل در نظر بگیرید. در طرف در مشاوره نیاز دارند که نظرات خود را مطرح کنند و دیدگاه های دیگر را بشنوند و در نظر بگیرند.

به یاد داشته باشید که در مشاوره ها رسیدن به توافق ضروری نیست، مشورت به این معنی نیست که همه باید با یک پیشنهاد موافقت کنند، اگرچه انتظار می‌رود که تلاش برای بدست آوردن این توافق شکل بگیرد ولی ممکن است در مورد همه مسائل به توافق نرسید، در این شرایط مشخص کردن نقاط اختلاف به صورتی واضح  و شفاف برای مراحل بعدی کار از موارد حرفه ایی و کمک کننده می باشد که باید آن را در نظر بگیرید.

حتما برای گرفتن مشاوره یا حتی یاد گرفتن اصول مشاوره با من تماس بگیرید

"*" indicates required fields